máy đọc lỗi ô tô Thiết bị garages

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng máy chuẩn đoán lỗi NexiQ 2

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ CHUẨN ĐOÁN LỖI NEXIQ 2 1. Thông số kỹ thuật Thiết bị chuẩn đoán lỗi NexIQ 2 Kích thước: 6.75″ x 3.75″ x 1.06″  (171 mm x 95 mm x 27 mm) Trọng lượng: 0,22kg Nguồn cấp: 6-32 VDC  Nhiệt độ hoạt động: 0-70 độ API Driver:TMC RP1210A, RP1210B, and RP1210C compliantSAE J2534 compliant  Phương thức kết nối phương tiện: J1708/J1587• J1939 (250K, 500K, or 1 MB)• CAN (125K, 250K, 500K, 1 MB)(3 CAN channels supported)• J2284 CAN (125K, 250K, or 500K)• ATEC-160…

Read More