Thiết bị garages

Hướng dẫn sử dụng máy tiện láng đĩa phanh Auto proup DBL-5000

Máy tiện láng đĩa phanh autoproup DBL 5000. Công dụng tiện đĩa phanh, trông phanh, đĩa ép, bánh đà. Tạo bề mặt như nguyên bản, tiết kiệm được má phanh hao mòn nhiều.

Read More